Înscriere și Admitere

Înscriere

Admiterea

Admiterea se va face pe  baza următoarelor probe eliminatorii:

 • Interviul: 1-4 iulie, 2022 - Invităm fiecare elev înscris (care va îndeplini condițiile de mai jos) să vină împreună cu părinții la Liceul Internațional Integritas de vineri după-amiază, pentru un timp de cunoaștere în grup.

Duminică și luni, 3-4 iulie, 2022 - va avea loc interviul. Acesta va consta într-o discuție liberă cu elevul și părinții săi pe marginea așteptărilor acestora, opinii cu privire la regulamentul școlii, motivația optării pentru Integritas și alte aspecte. Pentru organizarea interviului vor avea prioritate elevii care vin de la distanțe mari.

 • Test de competențe la limba engleză (mostră) - Duminică, 3 iulie 2022
 • Test de competențe la matematică - Duminică, 3 iulie 2022

(Mostră în limba engelză, mostră în limba română )

(Model test pentru admitere Matematica)

(Model test 2 pentru admitere Matematica)

 • Promovarea examenului de evaluare națională, la finalul clasei a VIII-a, cu nota minimă 5 la fiecare dintre cele 2 probe.

 

Procedura de înscriere

Formularele de înscriere sunt disponibile mai jos (prin click pe denumirea lor) pentru descărcare, sau pentru a fi completate online (folosind aplicația Adobe Reader) și se trimit la adresa secretariat@liceulintegritas.ro

În cazul în care documentele se completează în scris, ele trebuie semnate, iar ulterior scanate sau fotografiate lizibil în vederea transmiterii pe adresa de e-mail mai sus amintită. Documentele completate digital trebuie salvate înainte de a fi transmise pe e-mail.

Se includ într-un singur e-mail:

 1. Formular de înscriere – Secțiunea 1 – se completează de elev (Versiunea PDF)
 2. Formular de înscriere – Secțiunea 2 – se completează de părinți (Versiunea PDF)
 3. Copie a Foii matricole din clasele I-VIII
 4. O fotografie recentă a elevului
 5. O copie a certificatului de naștere al elevului

 

Recomandările

Recomandările se completează și se transmit direct școlii prin e-mail de următoarele persoane (adulți care nu sunt rude cu elevul):

  • Pastorul sau primul prezbiter
  • Un director/profesor recent al elevului
  • Un alt adult care îl cunoaște bine pe elev

Formularul se poate descărca de aici: Faceți clic aici pentru formularul de recomandare.

(Versiunea PDF - Formular Recomandări.)

Vă rugăm să vă asigurați că recomandările ajung la noi înainte de încheierea perioadei de înscriere (19 iunie 2022).

După ce am primit toate actele menționate mai sus, vă vom contacta telefonic sau prin email, în vederea stabilirii detaliilor interviului.

 

Transfer - clasele a X-a și a XI-a

Pentru transferul în clasele a X-a și a XI-a, se vor respecta aceleași proceduri ca pentru admitere, cu următoarele două mențiuni:

-Elevul trebuie să facă dovada promovării clasei a IX-a, respectiv, a X-a;

-De asemenea, elevul va avea de susținut două teste corespunzătoare clasei promovate: unul la limba engleză, celălalt la matematică; ambele probe vor fi susținute pe 3 Iulie, 2022.

 

 

Taxa școlară

Pentru anul școlar 2022 - 2023

1.200 RON/ lună x 10 luni = 12.000 RON / an