Înscriere și Admitere

Înscriere

Admiterea

Admiterea se va face pe baza următoarelor probe eliminatorii:

        28 - 30 iunie 2024 - Invităm fiecare elev înscris (care va îndeplini condițiile de mai jos) să vină împreună cu părinții la Liceul Internațional Integritas de vineri după-amiază, pentru un timp de cunoaștere în grup.

 • Interviul: Vineri, duminică și luni, 28, 30 iunie și 1 iulie 2024 - va avea loc interviul. Acesta va consta într-o discuție liberă cu elevul și părinții săi pe marginea așteptărilor acestora, opinii cu privire la regulamentul școlii, motivația optării pentru Integritas și impresii în urma studierii capitolelor indicate mai sus din cărţile Educaţie şi Divina Vindecare.

Pentru organizarea interviului vor avea prioritate elevii care vin de la distanțe mari.

 • Test de competențe la limba engleză - Duminică, 30 iunie 2024

Testul de competențe la limba engleză este împărțit în două secțiuni: testul scris și testul oral. Testul scris evaluează ascultarea și înțelegerea unui material audio, gramatică, vocabular, citire și compunere. Testul oral va fi o conversație purtată în limba engleză, cu scopul de a evalua abilitățile de înțelegere și comunicare ale elevului.

Nivelul testat pentru admiterea în clasa a 9-a este A1 / A2.

(Model test pentru admitere Engleză)

 • Test de competențe la matematică - Duminică, 30 iunie 2024

Programa pentru examenul de admitere la Matematică aici.

(Model test pentru admitere Matematică)

(Model test 2 pentru admitere Matematică)

                   (Model test 3 pentru admitere Matematică)

 

 • Promovarea examenului de evaluare națională, la finalul clasei a VIII-a, cu nota minimă 5 la fiecare dintre cele 2 probe.

 

Procedura de înscriere

Formularele de înscriere sunt disponibile mai jos (prin click pe denumirea lor) pentru a fi completate online:

For English speakers:

Se includ într-un singur e-mail:

 1. O fotografie recentă a elevului
 2. O copie a certificatului de naștere al elevului şi a cărţii de identitate.
 3. Copie a Foii matricole din clasele V-VIII (În cazul in care nu o puteti obtine în timp util, trimiteti celelalte documente si mentionaţi in e-mail că veți reveni cu foaia matricolă)

 

Recomandările

Recomandările se completează online de către:

  • Pastorul sau primul prezbiter
  • Un director/profesor recent al elevului
  • Un alt adult care îl cunoaște bine pe elev

*Recomandările nu trebuie completate de un adult care este rudă cu candidatul.

Formularul se poate accesa aici: Formularul de recomandare.

For English speakers: click here.

Vă rugăm să vă asigurați că recomandările ajung la noi înainte de încheierea perioadei de înscriere (27 iunie 2024).

După ce am primit toate actele menționate mai sus, vă vom contacta telefonic sau prin email, în vederea stabilirii detaliilor interviului.

 

Transfer - clasele a X-a și a XI-a

Pentru transferul în clasele a X-a și a XI-a, se vor respecta aceleași proceduri ca şi pentru admitere, cu următoarele două mențiuni:

 1. Elevul trebuie să facă dovada promovării clasei a IX-a, respectiv, a X-a;
 2. Elevul va susţine cele două teste corespunzător clasei promovate: unul la limba engleză, celălalt la matematică; ambele probe vor fi susținute în limba engleză, pe data de 30 iunie 2024.

Model test limba engleză:

Nivelul testat pentru admiterea în clasa a 10-a este B1 / B2.

Nivelul testat pentru admiterea în clasa a 11-a este C1 / C2.

Model test matematică:

 

Taxa școlară

Pentru anul școlar 2024 - 2025

1.800 RON/ lună x 10 luni = 18.000 RON / an