Biserica Adventistă

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea consideră că are un rol special în răspândirea mesajului Evangheliei în întreaga lume, fiind prezentă în 216 din cele 237 de țări recunoscute de către Națiunile Unite, publicând prin cele peste 60 de edituri, materiale în 947 de limbi și dialecte.

Având mai mult de 19 milioane de membri botezați și respectiv 25 - 30 de milioane de credincioși, dacă se includ și copiii, cu peste un milion de noi membri ce se alătură Bisericii în fiecare an, cu peste 75.000 de biserici, este una dintre denominațiunile creștine cu cel mai rapid ritm de creștere din lume.

Se remarcă prin faptul că deține unul dintre cele mai dezvoltate sisteme educaționale protestante din lume, cu 7.500 școli, colegii și universități ce asigură educația a peste 1.800.000 de persoane, punând un accent deosebit pe dezvoltarea mentalității de slujire a societății. Adventiștii de ziua a șaptea mai dețin 700 de instituții medicale, dintre care 294 de clinici și dispensare, 173 de spitale și policlinici care deservesc 19 milioane de persoane, promovând în mod consecvent programe de asigurare a sănătății populației.

Pentru mai multe informații  accesați www.adventist.ro

Adventiștii cred că Biblia trebuie să fie sursa oricărei credințe și practici individuale și de grup. Ei cred că scopul Bibliei este dezvoltarea armonioasă a întregii ființe „pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Timotei 3, 17). Iată mai jos câteva din doctrinele specifice:

– Existența unui Sanctuar în ceruri

– Solia celor trei îngeri din Apocalipsa 14

– Legea celor Zece Porunci veșnică și neschimbabilă

– Starea omului în moarte

– Sabatul zilei a șaptea

– A doua venire a Domnului Isus Hristos

– Spiritul profeției

Pentru o prezentare mai detaliată a acestora, cât și a celorlalte principii, vă rugăm să vizitați: www.adventist.ro .